ลูกยายดาว
  • TikTok ID:bankdanu1
  • 地区:region
  • 类目:
简介:IG : Bankdn23 😭อันเก่าโดนเเบน😭
总体概览
粉丝27.7K
视频7
TB 分数0.3
全球排名655.6K
TH 排名17.6K
点赞3.6M
平均点赞数864.9K
平均评论数238.8K
平均分享数490.9K
平均播放量698.1K
平均互动率221.38%
数据概览
最新视频

8

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现