อนาเฟียร์🍒❤️(ช่องเก่าโดนเเบน)
  • TikTok ID:watanya_1012
  • 地区:region
  • 类目:
简介:ฝากติดตามช่องใหม่ด้วย🥺🤍 (อนาเฟียร์🍒❤️) Fb:ไหน’น เฟียร’ร์
总体概览
粉丝36.5K
视频74
TB 分数0.1
全球排名1.6M
TH 排名46.8K
点赞1.4M
平均点赞数798.2K
平均评论数538.5K
平均分享数873.2K
平均播放量558K
平均互动率797.68%
数据概览
最新视频

6

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现