บักห่าเอ๋ย
  • TikTok ID:seed_shcn
  • 地区:region
  • 类目:
简介:สอบถามได้ครับ
总体概览
粉丝13.1K
视频43
TB 分数0.3
全球排名626.7K
TH 排名16.5K
点赞9M
平均点赞数779.5K
平均评论数372.7K
平均分享数616.8K
平均播放量460.2K
平均互动率399.56%
数据概览
最新视频

6

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现