แม่นาย รีวิวของดี
  • TikTok ID:primshop9
  • 地区:region
  • 类目:
简介:ของดีบอกต่อจิ้มในตะกร้าเลยจ้าา🧺
总体概览
粉丝5.3K
视频28
TB 分数0.0
全球排名1M
TH 排名1
点赞7M
平均点赞数437.8K
平均评论数122.3K
平均分享数995.3K
平均播放量514.7K
平均互动率1264.43%
数据概览
最新视频

3

粉丝增量

3.5K

播放量增量

9.6K

点赞增量

98.3K

评论增量

3.9K

分享增量

9.4K

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现