โจ้ผู้ชอบประวัติศาสตร์โลก🇰🇷
  • TikTok ID:joekoera
  • 地区:region
  • 类目:
简介:กดติดตามให้ด้วย ทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองนายกรัฐมนตรีเเละอื่นๆ
总体概览
粉丝23.4K
视频35
TB 分数0.2
全球排名799.9K
TH 排名20.3K
点赞3.4M
平均点赞数257.6K
平均评论数862.3K
平均分享数833.6K
平均播放量967.9K
平均互动率1864.67%
数据概览
最新视频

6

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现