Go Ah Mi 💜
  • TikTok ID:gokimvee2001
  • 地区:region
  • 类目:
简介:🎶 Yêu BTS - Bias V 🎶 Taekook là chân ái 🐯💜🐰 Ở đâu có dammei, ở đó có tui 😏
总体概览
粉丝22.5K
视频120
TB 分数0.1
全球排名927.3K
VN 排名30.1K
点赞6.3M
平均点赞数556.4K
平均评论数405.4K
平均分享数785.5K
平均播放量789K
平均互动率1922.72%
数据概览
最新视频

8

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现