Gấu Studio Osaka
  • TikTok ID:gau.studio.osaka
  • 地区:region
  • 类目:
简介:Chuyên chụp ảnh cưới , cho thuê váy cưới , kimono , chụp ảnh sự kiện toàn nhật.
总体概览
粉丝6.3K
视频420
TB 分数0.0
全球排名5.5M
JP 排名0
点赞8.1M
平均点赞数260.9K
平均评论数751.7K
平均分享数980.8K
平均播放量252.6K
平均互动率111.06%
数据概览
最新视频

9

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现