Dương Yến Nhi
  • TikTok ID:duongyennhi164
  • 地区:region
  • 类目:Vlog
简介:DIỄN VIÊN 📩 nhiduong1991@gmail.com Fanpage Dương Yến Nhi Đồ tui xài ở đây ⬇️
Vlog日排名No.724
总体概览
粉丝1.1M
视频585
TB 分数2.7
全球排名61.1K
VN 排名1.7K
点赞7.5M
平均点赞数833.3K
平均评论数474.8K
平均分享数707.9K
平均播放量172.2K
平均互动率1307.41%
数据概览
最新视频

5

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现