ร้อนก็เปิดแอร์แต่กาแฟมันขม
  • TikTok ID:chuegukja
  • 地区:region
  • 类目:
简介:
总体概览
粉丝291
视频27
TB 分数0.0
全球排名4.5M
TH 排名133.9K
点赞2.1M
平均点赞数166.9K
平均评论数332.7K
平均分享数759.4K
平均播放量475.6K
平均互动率1946.79%
数据概览
最新视频

9

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现