ไอ่จ่อยของปุ๊กลุก🐶💗
  • TikTok ID:chithiwa_46
  • 地区:region
  • 类目:
简介:ปุ๊กลุก🐶💗 Chithiwa Chantakoon
总体概览
粉丝2.1K
视频9
TB 分数0.1
全球排名1.4M
TH 排名39K
点赞9.9M
平均点赞数494.4K
平均评论数828.4K
平均分享数377.1K
平均播放量458.8K
平均互动率1431.80%
数据概览
最新视频

3

粉丝增量

0

播放量增量

0

点赞增量

0

评论增量

0

分享增量

0

排名趋势new
粉丝趋势
发布趋势new
播放量趋势new
点赞趋势
评论趋势
评论词云new
近30天视频表现